Ziyaretçilerine dünyanın bütün güzelliklerinden bir parça sunan Buenos Aires şehrinde, bir pazar günü öğle saatleri şehrin kültürel olarak zengin ve mimari açıdan eşsiz olan bölgesi San Telmo’da kurulan geleneksel sokak pazarıyla başlar. Kurulan bu pazar, yalnızca bir alışveriş ortamı değil; ikiyüz ellinin üstünde zanaatkarının zengilleştirdiği ve 1970 yılından bugüne uzanan çok kültürlü bir sokak eğlencesi vadeder. Pazarın kurulduğu caddeler boyunca Arjantin’e ait özel mimari yapılar, ziyaretçileri için adeta görsel bir şölen oluşturur. Şehir güzelliklerini, 1860’dan başlayıp 1930’lara kadar süren ve Italya ile Ispanya başta olmak üzere Avrupa’dan gelen göçmelere yuva olmasına borçludur. Sahip olduğu bu göç tarihi sayesinde Latin kültürünün sıcakkanlılığı, Avrupa’nın sanatsal ve entelektüel disipliniyle iç içe girer. Bütün bir pazar rotasını kapsayan bu açık hava müzesinde, bir yandan Casa Mínima adı verilen 2,2 metrelik genişliğinin ve 13 metrelik derinliğinin getirdiği küçüklüğü ile meşhur sempatik bir ev; diğer yandan ise yapımına 1751’de başlanan oldukça görkemli Nuestra Señora del Rosario Bazilikası ziyaret edilebilir. Bu bazilikada ayrıca Italyan heykeltraş Ettore Ximenes’in eseri General Manuel Belgrano’nun mozolesi de bulunmaktadır. Yol üzerinde 1895 yılında inşa edilmiş Estrella Eczanesi de görülebilir. Kendine has mimari yapısı bir yana, dönemin ilaç yapımında kullanılan tarihi alet-edevatları da bu eczanede sergilenmektedir. Pazarın uzandığı caddeler boyunca yapılan gezinti, ünlü Italyan mimar Juan Antonio Buschiazzo imzası taşıyan 1897 tarihli San Telmo Çarşısı içerisinde empanada, locro gibi ulusal tatların denendiği keyifli bir yemek molasıyla sonlandırılabilir ya da La Boca semtine uzanan daha geniş bir rota takip edilebilir. Oldukça renkli ve ülke için sembolik öneme sahip bu semtte, Arjantin futbolunun mabetlerinden en önemlisi bulunacaktır. Ardından benzersiz bir tango gösterisi eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yenebilir.

Gelenekselleşmiş bu pazar turunun ritmi, Palermo’da geçen müzik ve dans ile dolup taşan cumartesi gecelerinin yorgunluğuna adeta şifa; gelecek olan haftanın ilk iş gününe ise adeta motivasyon kaynağı niteliğindedir. Keza pazartesi günleri, Buenos Aires şehri için hızlı ve verimli başlar. Retiro bölgesinde yoğunlaşan şehrin girişimci kalbi ve Puerto Madero bölgesinde yoğunlaşan şehrin finans merkezi bütün dinamizmiyle yeni haftanın gelişmelerini takip etmeye hazırdır. Bir yandan şehir, Latin Amerika’yı başta Avrupa olmak üzere yerkürenin dört bir yanıyla bağlayan yapısı; diğer yandan da kıta icin vazgeçilmez bir merkez olması dolayısıyla böylesi yüksek bir tempoya alışkındır. 2018 yılında başkanlığını da yaptığı G20’nin önemli bir üyesi olmasının yanısıra bu durumun arkasında yatan bir dizi neden daha mevcuttur. Eğitim durumu, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla gibi indikatörler dikkata alınarak hesaplanan İnsani Gelişmişlik Endeksine göre Arjantin, dünya genelinde yüksek değer taşıyan ülkelerden biri ve kıtanın da örnek gösterilen ülkesidir. Bu durum hem ülkenin eğitimli insan kaynağı hem de üretim açısından verimli yapısına işaret eden etmenlerden biri olarak yorumlanabilir. Üstelik 490 milyar dolarlık Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ile Latin Amerika’nın en büyük ekonomilerinden biri ve 2.8 milyon metrekarelik yüksek varyantlı doğal kaynaklara sahip topraklarıyla dünyanın sayılı ülkelerindendir. Özellikle lityum ve gaz rezervelerinin öne çıktığı bu topraklar, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yüksek risk olarak işaret ettiği ve günümüzde fiyat artışlarıyla kendini göstermeye başlayan tarım krizi düşünüldüğünde tarım için elverişli bakir yapısı ve yenilebilir enerjiye uyumlanabilirliği ile de dikkat çeker. Sahip olduğu bu eşsiz avantajlar, Dünya Bankası’nın yönlendirmelerine göre 2025 yılında tamamıyla dengeye ulaşmış olacak mali konsolidasyonun işaret ettiği yoğun toparlanma süreci ile değer kazanmaya devam etmektedir.

Hem üretim için gerekli kaynakların halihazırda var olması hem de rekabetçi kurunun yaratmış olduğu düşük hammadde ve üretim maliyetleri, ülkenin gelişmiş demokrasi kültürünün getirmiş olduğu stabil siyasi-kurumsal yapı ile birleştiğinde yatırımcılar için hem bugünü hem de geleceği kârlı bir atmosfer sunmaktadır. Sahip olduğu bu siyasi-kurumsal olgunluk düzeyinde ülkenin basın özgürlüğü seviyesi, halkın haber alma özgürlüğüne duyulan saygı ve bu sayede idari kurumların, sivil toplum tarafından düzenli markaj altına alınması büyük rol oynamaktadır. Küresel Basın Özgürlüğü İndeksine göre Arjantin, Latin Amerika ülkeleri içinde en yüksek puana sahip ülkedir. Dünya genelinde ise Hollanda’nın hemen altında yer alan sıralamasıyla 180 ülke arasında 29. sırada bulunmayı başarmıştır. Dolayısıyla ülke sahip olduğu kârlı atmosferi destekleyen hukuksal zemini güçlü, demokratik ve özgürlükçü bir kurumsal yapıya sahiptir ve bu yapı, ülkenin ihtiyaçlarına göre altyapı hizmetlerini yönlendirerek belli başlı sektörlerin yatırımcılar arasında öne çıkmasını sağlar.

İç piyasaya yönelik öne çıkan sektörler

MERCOSUR’a açılan kapı: Söz konusu Arjantin olunca iç piyasadan anlaşılması gereken yalnızca kıtanın alım gücü en yüksek olan ülkesi değil; aynı zamanda kurucu ülkelerinden olduğu MERCOSUR aracılığıyla kıtanın bölgesel pazarına açılan bir köprüden bahsetmek gerekir. Kıta içi serbest ticaret anlaşması olan MERCOSOR, %0 gümrük vergisi ile ticaret yapmayı olanaklı kılar. Arjantin bölge içi ticaretin ana motoru haline gelmiş ve Bolivya, Şili, Kolombiya, Peru gibi ülkelerle ticaret ağlarını genişleterek MERCOSUR içi ithalattaki artışın %64’ünü gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Büyüyen inşaat sektörünün ihtiyaçların yarattığı fırsatlar: Pandeminin etkisinde küresel olarak durgun geçen iki yıla rağmen 2021 yılının Mart ayından 2022 yılı Mart ayına kadar,

Arjantin konut sektörü %25,6 oranıyla büyüme göstermeyi başarmıştır. Ulkenin büyük şehirlerininde artış gösteren konut talebi, özellikle Buenos Aires şehrinde konut krizi halini almıştır ve bu durum da konut sektörünün hızla büyümesine yol açmaktadır. Hanelere yönelik konutların yanısıra inşaat sektörü için bir diğer olumlu gelişme, devlet tarafından fonlanan harcamalarda bütçe artışları ve yeni yatırım kanallarının hayata geçirilmesidir. Bu durumda inşaat sektöründe hammadde ve girdilere duyulan ihtiyacın da artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Altyapıya yönelik kamu yatırımlarının artmasıyla birlikte büyüme gösteren ağır makine ve bu makinelerine yönelik yedek parçaların ithalatının yanısıra, ülkede Portland çimentodan aluminyum profillere uzanan pek çok malzemeye talep vardır. Mevcut ithalatın %60’ını Çin’den, %25’ini Brezilya’dan ve %15’ini Amerika Birleşik Devletleri’nden gerçekleştiği ülkede, yatırımcı ve ürün çeşitliliğine duyulan ihtiyaç yüksektir ve bu genç inşaat sektörü, yeni yatırımlar için yüksek kârlılık oranları vadeder.

Ev aletlerine yönelik yükselen talep: 2021 yılında gerçekleştirmiş olduğu 83.3 milyon dolarlık net kârı ile ülkenin online satış devi olan Mercado Libre sitesinin verilerine göre son yılların satışlarını küçük ev aletleri kategorisindeki ürünler domine etmektedir. Başta mikrodalga ve elektrikli fırınlar, bulaşık ve çamaşır makineleri, robot elektrik süpürgeleri ile buzdolaplarına yönelik olmak üzere dayanıklı tüketim mallarına yüksek talep mevcuttur.

Küresel piyasalara yönelik Arjantin’in sunduğu ürün skalası

Rekabetçi tarımsal ürün fiyatları: Arjantin sahip doğal kaynaklar ve toprak büyüklüğü düşünüldüğünde dünyanın tarım ambarı olabilecek potansiyele sahiptir. Bu avantajlar ülkenin pek çok tarımsal ürün için fiyat bazında rekabetçi üstünlüğü elinde tutmasını sağlar. Örneğin düzenli artış göstererek 2022 senesinde 6.400.000 hektarlık alanda ekime ulaşan buğdayda 22.1 milyon tonluk üretim elde edecek olan ülke, ton başına teklif ettiği 210 dolar ile buğdayda en ucuz ülkedir. Halbuki küresel piyasalardaki ortalama fiyatlandırma 2022 yılının Mayıs ayı itibariyle 650.7 dolar değerindedir. Pek çok tarımsal üründe benzer avantajlara sahip olan ülke bu sayede soya unu, soya yağı, işlenmiş yer fıstığı ve yer fıstığı yağında dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı başarmıştır. Benzer şekilde ithalat kalemlerinde mısır ve ay çiceği yağları ile soya fasulyesinde dünya üçüncülüğünü; buğday ve çiğ yer fıstığında dünya beşinciliğini; ay çekirdeğinde ise dünya sekizinciliğini elinde tutmaktadır.

Şarap ve et üretiminde bir marka adı: Arjantin damgası bulunan şaraplar ve hayvancılık ürünleri tadımcılar tarafından tam not alan, yüksek segment ürünlerdir. Nitekim şarapçılıkta dünyanın beşinci en büyük üreticisi olan ülke, ihracatında da altıncı sıradadır. Üretimde kendisinin önüne geçen sırasıyla Italya, Fransa, Ispanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin aynı segment kalitede bulunan şaraplar için teklif ettiği fiyatlar düşünüldüğünde, Arjantin piyasasının yükselen bir değer olduğu aşikardır. Dana etinde 680 bin tonluk ihracatıyla dünyanın en büyük altıncı ihracatçısı olan ülke, toplam satışının %73,3’luk kısmını Çin ile gerçekleştirmedir ve hedef piyasasınını genişleterek yeni alıcı ülkelere ulaşacak sektörel deneyime sahiptir.

Arjantin’in ana altın yataklarından biri olan Veladero bölgesi

Yeraltı kaynaklarından gelen zenginlik: Tarımsal ürünler ve hayvancılığın gösterdiği gibi yer üstü hazine değerinde olan Arjantin’in karlılığı en yüksek kaynakları ise yeraltında saklıdır. Ülke 2021 yılının istatistiklerine göre petrol ve petrokimya ürünlerin ihracatından 5.208 milyon dolar, altın ve gümüş madenlerinden ise 2.908 milyon dolar elde etmiştir. Toplamda 30.000 km2’lik alana yayılan ve 308 milyar fit küplük rezerveleri ile dünyada en çok kaya gazına sahip ikinci ülke ve 27.000 milyon varillik değeriyle konvansiyonel olmayan geri kazanılabilir petrolü rezervine sahip dördüncü ülkedir. Bir yandan genç, dinamik, eğitimli ve vizyon sahibi nüfusu; diğer yandan ise tarımsal hammadde açısından kendine yeterli ve dünyaya açılmaya hazır rekabetçi piyasası ile dikkat çeken Arjantin, yalnızca üretim ve hizmet sektörlerinde dikkat çekmekle kalmaz. Görüldüğü üzere yeraltında sakladığı yüksek değer taşıyan vazgeçilmez kaynaklarla ve sahip olduğu altyapı ağı ile yatırımcılar açısından cazip bir atmosfer sunmaktadır.